ÚVOD   |   AKTUALITY   |   GALERIE   |   TĚLOCVIČNA   |   KONTAKTY

Info

Články kategorie Info
29.3. 2020

Elektronický zápis do 1. ročníku ZŠ

V souladu s mimořádným opatřením MŠMT proběhnou zápisy dětí do 1. ročníku ZŠ ve školním roce 2020/2021 od středy 1. 4. 2020 do čtvrtku 9. 4. 2020 v elektronické podobě. Odkaz na přihlášku Elektronický zápis je povinný také pro děti, kterým škola v minulém školním roce odložila školní docházku, a dále pro děti, jejichž rodiče žádají odklad aktuálně. K žádosti o odklad je třeba doložit...

18.3. 2020

Zveřejnění kandidátní listiny pro volby do školské rady

V souladu se zákonem č. 561/2004 Sb. – Školským zákonem, § 167 a § 168,  a  s Volebním řádem školské rady při Jubilejní základní škole prezidenta Masaryka a Mateřské škole Trojanovice ze dne 25. 2. 2020 zveřejňuji Kandidátní listinu.

17.3. 2020

ÚŘEDNÍ HODINY – ŽÁDOST O OŠETŘOVNÉ

Na základě rozhodnutí vlády ČR o omezení volného pohybu osob může škola vydávat také elektronické formuláře na email rodičů nebo prostřednctvím datové schránky. Požadavek zákonných zástupců lze spolu s uvedením jména, příjmení a rodného čísla dítěte zaslat na adresu reditel@zstrojanovice.cz Osobně si můžete tiskopis vyzvednout v ředitelně školy v pondělí a ve středu  od 8:00 do 11:00 a od 12:30 do 15:00 hodin. Pokud se potřebujete...

17.3. 2020

Zápis do 1. třídy – změna

S ohledem na vývoj epidemiologické situace se ruší  zápis do 1. třídy 4. 4. 2020. O novém termínu a průběhu zápisu dětí k povinné školní docházce vás budeme informovat neprodleně po otevření školy. S dotazy se obracejte na ředitelku školy (tel. 774 960 400).

16.3. 2020

Uzavření mateřské školy od 17. 3. 2020

Na základě rozhodnutí zřizovatele mateřské školy v Trojanovicích se od 17. 3 2020 uzavírají všechny třídy mateřské školy do odvolání. Obědy dětí jsou po dobu uzavření odhlašovány automaticky. Tiskopisy a potvrzení žádostí o ošetřovné si mohou zákonní zástupci vyzvednout v ředitelně školy nebo zašlete požadavek na emailovou adresu reditel@zstrojanovice.cz Uveďte jméno,příjmení, datum narození a rodné číslo dítěte (tyto údaje jsou nutné k vydání potvrzení...

12.3. 2020

Omezení provozu MŠ

Opatření zřizovatele k provozu MŠ v Trojanovicích v souvislosti s vývojem epidemiologické situace – více zde:

11.3. 2020

Domácí příprava po dobu epidemiologické situace

Vážení zákonní zástupci, vzhledem k Mimořádnému opatření Ministerstva zdravotnictví ČR Vás žádáme o součinnost ve věci domácí přípravy dětí po dobu epidemiologické situace.  Z tohoto důvodu Vám budou elektronicky (prostřednictvím e-mailu) zasílána doporučení k procvičování učiva vždy ve středu, a to s platností od 11. 3. 2020. V případě potřeby je možná konzultace s vyučujícím po předchozí vzájemné dohodě. Děkujeme za pochopení a spolupráci. Mgr. Jitka Pajlíková,...

10.3. 2020

UPOZORNĚNÍ RODIČŮM – ZRUŠENÍ VÝUKY (KORONAVIRUS)

V souvislosti s rozhodnutím vlády ČR je od středy 11. března 2020 zrušena výuka v plném rozsahu na dobu neurčitou (do odvolání). Toto opatření se vztahuje také na školní družinu a školní jídelnu (ŠJ). Žákům, kteří jsou strávnící ŠJ, jsou po dobu uzavření školy obědy automaticky odhlášeny. Opatření se netýká dětí mateřské školy. MZ_uzavření škol MZ_zákaz_akcí Informace pro rodiče – karanténa...

3.3. 2020

Informace o aktuální epidemiologické situaci

Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě (KHS MSK) vydala obecné doporučení, jak postupovat při návratu z rizikových oblastí Itálie, kterými aktuálně jsou: Emilia-Romagna, Lombardie, Piedmont a Veneto. Více informací zde:

28.2. 2020

Oznámení o konání voleb do školské rady

Na základě § 167 a § 168 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon) a volebního řádu vydaného starostou obce Trojanovice dne 25. 2. 2020 vyhlašuje ředitelka školy volby do školské rady. Školská rada je orgán školy umožňující zákonným zástupcům dětí a žáků, pedagogickým pracovníkům, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy. Z řad zákonných zástupců žáků bude volena třetina členů...