ÚVOD   |   AKTUALITY   |   GALERIE   |   ONLINE OMLUVENKA   |   TĚLOCVIČNA   |   KONTAKTY

Znovuotevření ZŠ od 25. 5. 2020 – upřesňující informace

Vážení rodiče,

v souladu s vládním usnesením č. 491 ze dne 30. dubna 2020 o tom, že od 25. května 2020 bude možná osobní přítomnost žáků 1. – 5. ročníku jsem rozhodla, že naše škola umožní účast žáků v prezenční výuce na základě rozhodnutí jejich zákonných zástupců při dodržení stanovených provozních a hygienických podmínek.

K dané problematice se  vyjádřilo 100 % respondentů (zákonných zástupců). Z dat jsme zpracovali předběžný rozsah výuky a odpoledních aktivit, které je škola při dodržení požadovaných hygienických podmínek schopna realizovat. Vše se odvíjí od počtu přihlášených dětí a počtu nutně vytvořených skupin.

Třídní učitelé 19. 5. 2020 informovali zákonné zástupce prostřednictvím emailu o přiřazení žáků k dané skupině a základních provozních záležitostech (čas a označení vstupu do školy, předpokládaný odchod na oběd, vyplnění a předání čestného prohlášení a „návratky“ o předpokládaném odchodu dětí ze školy).

Hlavní cíle:

 • Provoz ZŠ v omezeném režimu zajištěn od 7:30 do 16:00 hodin.
 • Škola vymezí prostory, ve kterých se žáci mohou pohybovat.
 • Vytvoření vzdělávacích skupin ve dvou časových blocích (8:00 – 13:00 včetně obědů přihlášených strávníků, 8:00 – 16:00 včetně obědů přihlášených strávníků).
 • Strávníkům ZŠ, kterým zákonní zástupci prostřednictvím dotazníku přihlásili obědy od 25. 5. 2020, budou mimořádně automaticky zajištěny. Omlouvat stravu je možné každý den do 8:00 hodiny ranní. Obědy nelze vyzvedávat z hygienických důvodů do jídlonosičů.
 • Při osobním vyzvedávání dítěte ze školy doprovázející osoba zazvoní u hlavního vstupu (označen A), vyčká příchodu dohlížejícího zaměstnance, který zajistí doprovod dítěte z dané skupiny k východu školy. V odpoledních hodinách při dodržení hygienických norem mohou žáci vycházet ze školy hlavním vchodem.

Povinnosti zákonného zástupce žáka a další sdělení:

 • Vstup do budovy školy bude umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám.
 • Každý žák bude mít s sebou na den minimálně 2 roušky a sáček na odložení roušky, svačinu, pití. Učebnice, sešity a pomůcky budou upřesňovány vyučujícími průběžně podle potřeb.
 • 25. 5. 2020 předá žák přiřazenému učiteli čestné prohlášení o bezinfekčnosti a návratku s informacemi o způsobu odchodu dítěte ze školy.
 • V průběhu pobytu ve třídě nemusí žáci ani pedagogičtí pracovníci nosit roušku, pokud je zachován rozestup 2 metry (nejméně 1,5 metru). Pokud dochází k bližšímu kontaktu (např. při skupinové práci), musí se roušky nosit i ve třídě.
 • Žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla; jejich opakované nedodržování, po prokazatelném upozornění zákonného zástupce žáka, je důvodem k nevpuštění žáka do školy, resp. k vyřazení žáka ze skupiny či přípravy.
 • Žákům, kteří se nadále budou vzdělávat na dálku, bude zasílána příprava v odpoledních hodinách denně od pondělí do pátku s účinností od 25. 5. 2020.

V případě upřesňujících dotazů lze prostřednictvím emailu kontaktovat třídní učitelku nebo telefonovat ředitelce školy (774 960 400).

Mgr. Jitka Pajlíková

Komentáře

Přidat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře. Zásady zpracování osobních údajů.