ÚVOD   |   AKTUALITY   |   GALERIE   |   ONLINE OMLUVENKA   |   TĚLOCVIČNA   |   KONTAKTY

Články autora

Jitka Pajlíková

20.10. 2020

Oznámení o přerušení a omezení provozu MŠ

Vážení rodiče, z organizačních důvodů po dohodě se zřizovatelem školy a v souladu s vyhláškou č. 14/2004 Sb., §3 odst. 2, o předškolním vzdělávání,  v platném znění, oznamuji, že: ve čtvrtek 29. 10. 2020  a v pátek 30. 10. 2020 budou všechny třídy mateřské školy v Trojanovicích UZAVŘENY, od středy 21. 10. 2020 do úterý 27. 10. 2020 bude OMEZEN provoz v MŠ na Lomné...

15.10. 2020

Pravidla a organizace distančního vzdělávání

Vážení rodiče, v odkazu této zprávy naleznete Dodatek ke Školnímu řádu – Pravidla a organizace distančního vzdělávání , který byl vytvořen na základě vládních opatření. V této souvislosti Vás chci ujistit, že si uvědomuji nelehkou situaci všech stran (rodičů, dětí, učitelů). Není možné vyhovět představám každého zúčastněného, věřím však, že se nám podaří díky zvýšené vzájemné komunikaci...

14.10. 2020

Ošetřovné

Vážení rodiče, podle současných informací MPSV nebude škola potvrzovat žádost o ošetřovné, ale rodič bude sám podávat čestné prohlášení. Více zde  https://www.mpsv.cz/web/cz/osetrovne Mgr. Jitka Pajlíková, ředitelka školy  

13.10. 2020

Důležité informace pro žáky a rodiče

Vážení rodiče, na základě usnesení Vlády ČR ze dne 12.10.2020 se mění organizace výuky dětí a žáků od 14. 10. 2020 následovně: Mateřská škola beze změn. Z organizačních důvodů předpokládáme přerušení provozu dne 29. a 30.10. 2020. Základní škola Od středy 14.10. 2020 do pátku 23.10. 2020 bude probíhat distanční vzdělávání. Ve středu  14.10. 2020 třídní učitele zašlou zákonným...

5.10. 2020

Provoz školy od 5.10.2020 do 18.10.2020

Vážení rodiče, zaměstnanci, žáci, v souladu s USNESENÍM VLÁDY ČR ze dne 30.9.2020 č.958 o přijetí krizového opatření a nařízením č.26 KHS Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě-Omezení provozu zařízení poskytujících vzdělávání a volnočasové aktivity se upravuje výuka a provoz následovně: Základní škola Výuka hudební výuky bude probíhat bez zpěvu. Výuka tělesné výchovy bude probíhat bez omezení s dodržením již platných hygienických...

22.9. 2020

Výsledky voleb do školské rady 2020-2023

Volby do školské rady na období 2020 – 2023 za zákonné zástupce žáků a za pedagogické pracovníky školy proběhly v budově školy dne 22.9.2020 v době od 7.00 do 8:30 a od 13:00 do 18:00 hodin. Na průběh voleb dohlížela volební komise ve složení: Silvie Balcárková (předsedkyně) Gabriela Hellebrandová Jana Petrů Po sečtení hlasů pro jednotlivé kandidáty volební komise oznamuje, že zvolenými zástupci ve školské radě se...

15.9. 2020

Omezení činnosti zájmových kroužků 2020/2021

Informujeme rodiče, že činnost zájmových kroužků organizovaných školou bude omezena. V případě činnost Sborečku, Šachového kroužku, Jógy pozastavena do odvolání. Podrobnější informace poskytnou třídní učitelky na třídních schůzkách 22. 9. 2020. Zároveň upozorňujeme, že u externích kroužků je škola pouze zprostředkovatelem (předání letáčků dětem, popřípadě e-mailem). V případě zájmu je nutné se obrátit přímo na příslušnou organizaci nebo vedoucího aktivit individuálně....

15.9. 2020

Volby do školské rady – 22. 9. 2020

Ředitelka školy vyhlásila dnem 27.2.2020 volby do školské rady. Z důvodu pandemie se 22.4.2020 volby neuskutečnily. Nový termín je stanoven na úterý 22.9.2020 od 7:00 do 8:30  a  od 13:00 do 18:00. V zádveří hlavního vstupu do budovy základní školy bude umístěna hlasovací schránka. Kandidátní listina členů-září-2020 – volby do školské rady Informace o průběhu a způsobu hlasování: Voličem je jeden ze zákonných zástupců...

10.9. 2020

Organizace a hygienická pravidla od 10.9.2020

Vážení rodiče, upřesňujeme a doplňujeme  informace k organizačním a hygienickým pravidlům školy: Od 10.9.2020 je nařízeno ve všech prostorech škol a školských zařízení nosit ochranné pomůcky dýchacích cest (roušky,respirátory…). Tímto Vás žádáme, abyste svým dětem zajistili optimálně 2 roušky již od 10.9.2020. Potřebujete-li jednat se zaměstnancem školy, upřednostněte komunikaci e-mailem. O průběhu a organizaci třídních schůzek a voleb do Školské rady, které...

29.8. 2020

Organizační a hygienická pravidla od 1.9.2020

Informace pro zákonné zástupce žáků ZŠ