ÚVOD   |   AKTUALITY   |   GALERIE   |   ONLINE OMLUVENKA   |   TĚLOCVIČNA   |   KONTAKTY

5.10. 2020

Provoz školy od 5.10.2020 do 18.10.2020

Vážení rodiče, zaměstnanci, žáci, v souladu s USNESENÍM VLÁDY ČR ze dne 30.9.2020 č.958 o přijetí krizového opatření a nařízením č.26 KHS Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě-Omezení provozu zařízení poskytujících vzdělávání a volnočasové aktivity se upravuje výuka a provoz následovně: Základní škola Výuka hudební výuky bude probíhat bez zpěvu. Výuka tělesné výchovy bude probíhat bez omezení s dodržením již platných hygienických...

22.9. 2020

Výsledky voleb do školské rady 2020-2023

Volby do školské rady na období 2020 – 2023 za zákonné zástupce žáků a za pedagogické pracovníky školy proběhly v budově školy dne 22.9.2020 v době od 7.00 do 8:30 a od 13:00 do 18:00 hodin. Na průběh voleb dohlížela volební komise ve složení: Silvie Balcárková (předsedkyně) Gabriela Hellebrandová Jana Petrů Po sečtení hlasů pro jednotlivé kandidáty volební komise oznamuje, že zvolenými zástupci ve školské radě se...

15.9. 2020

Omezení činnosti zájmových kroužků 2020/2021

Informujeme rodiče, že činnost zájmových kroužků organizovaných školou bude omezena. V případě činnost Sborečku, Šachového kroužku, Jógy pozastavena do odvolání. Podrobnější informace poskytnou třídní učitelky na třídních schůzkách 22. 9. 2020. Zároveň upozorňujeme, že u externích kroužků je škola pouze zprostředkovatelem (předání letáčků dětem, popřípadě e-mailem). V případě zájmu je nutné se obrátit přímo na příslušnou organizaci nebo vedoucího aktivit individuálně....

15.9. 2020

Volby do školské rady – 22. 9. 2020

Ředitelka školy vyhlásila dnem 27.2.2020 volby do školské rady. Z důvodu pandemie se 22.4.2020 volby neuskutečnily. Nový termín je stanoven na úterý 22.9.2020 od 7:00 do 8:30  a  od 13:00 do 18:00. V zádveří hlavního vstupu do budovy základní školy bude umístěna hlasovací schránka. Kandidátní listina členů-září-2020 – volby do školské rady Informace o průběhu a způsobu hlasování: Voličem je jeden ze zákonných zástupců...

10.9. 2020

Organizace a hygienická pravidla od 10.9.2020

Vážení rodiče, upřesňujeme a doplňujeme  informace k organizačním a hygienickým pravidlům školy: Od 10.9.2020 je nařízeno ve všech prostorech škol a školských zařízení nosit ochranné pomůcky dýchacích cest (roušky,respirátory…). Tímto Vás žádáme, abyste svým dětem zajistili optimálně 2 roušky již od 10.9.2020. Potřebujete-li jednat se zaměstnancem školy, upřednostněte komunikaci e-mailem. O průběhu a organizaci třídních schůzek a voleb do Školské rady, které...

29.8. 2020

Organizační a hygienická pravidla od 1.9.2020

Informace pro zákonné zástupce žáků ZŠ

28.8. 2020

Zápis do školní družiny 2020/2021, školné

Vážení rodiče, informujeme Vás, že zápis do školní družiny proběhne ve dnech 31. 8. – 2. 9. 2020. Přihlášku do školní družiny:  ke stažení zde si můžete vyzvednout a vyplnit v prostorách vstupu do školy od 8.00 do 15.00 hodin, máte-li možnost si přihlášku sami vytisknout (nejlépe oboustranně), lze ji řádně vyplněnou a podepsanou osobně odevzdat do ředitelny, vhodit do poštovní schránky školy nebo...

26.8. 2020

ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2020/2021

Vážení rodiče, milí žáci, nový školní rok 2020/2021 bude zahájen 1. září 2020. Ráda bych vás informovala o průběhu prvních dnů. Škola bude 1. 9. 2020 otevřena od 7:30 hodin. Slavnostního zahájení v tělocvičně ZŠ se zúčastní žáci prvních tříd s rodiči v 8:15 h po předání klíčů od šatních skříněk.  Pro děti prosíme přinést přezůvky. Po uvítání proběhne informativní schůzka...

11.6. 2020

POZVÁNKA – Informativní schůzka pro rodiče prvňáčků 2020/2021

Zveme rodiče budoucích prvňáčků na setkání s třídními učitelkami, které se bude konat ve čtvrtek 25. 6. 2020 v 16:00 v budově základní školy v místnostech  II. A a IV. B. Hlavní náplní budou důležité organizační informace k zahájení školní docházky ve školním roce 2020/2021. Na setkání nemohou být přítomny děti. Pozvánka byla 11. 6. 2020 zaslána rodičům prostřednictvíem emailu adresy rodičů s chybným uvedením...

20.5. 2020

Znovuotevření ZŠ od 25. 5. 2020 – upřesňující informace

Vážení rodiče, v souladu s vládním usnesením č. 491 ze dne 30. dubna 2020 o tom, že od 25. května 2020 bude možná osobní přítomnost žáků 1. – 5. ročníku jsem rozhodla, že naše škola umožní účast žáků v prezenční výuce na základě rozhodnutí jejich zákonných zástupců při dodržení stanovených provozních a hygienických podmínek. K dané problematice se  vyjádřilo 100...