ÚVOD   |   AKTUALITY   |   GALERIE   |   ONLINE OMLUVENKA   |   TĚLOCVIČNA   |   KONTAKTY

3.5. 2020

Znovuotevření ZŠ v omezeném režimu od 25. 5. 2020

Vážení rodiče, MŠMT  30. 4. 2020 vydalo materiál k zajišťování ochrany zdraví a provozu škol ZDE.  Od 5. 5.  do 12. 5 2020 probíhá průzkum prostřednictvím dotazníku zájmu o  vzdělávání žáků od 25. 5. 2020.  Dotazníky byly zákonným zástupcům zaslány na emailové adresy třídními učiteli. Tato data  budou využita pro následnou organizační, technickou a hygienickou přípravu k znovuotevření ZŠ v omezeném režimu...

21.4. 2020

Zápis do MŠ Trojanovice pro školní rok 2020/2021

ZÁPIS DO MŠ V TROJANOVICÍCH PRO ŠKOLNÍ ROK 2020/2021 PROBĚHNE V PONDĚLÍ 4. 5. 2020  V REŽIMU MIMOŘÁDNÉHO OPATŘENÍ. Žádost o přijetí je ke stažení ZDE. Tento tiskopis má 2 strany, prosíme o oboustranný tisk. V současné situaci nenavštěvujte osobně praktického lékaře. Zákonný zástupce k žádosti doloží čestné prohlášení, že je dítě řádně očkováno (tiskopis zde), dále prostou kopií očkovacího průkazu a prostou...

21.4. 2020

Školní družina nabízí náměty pro volný čas

Paní vychovatelky nabízí dětem a rodičům náměty pro trávení volného času na těchto webových stránkách https://druzinatrojanovice8.webnode.cz/  

20.4. 2020

Seznam dětí přijatých k základnímu vzdělávání pro školní rok 2020/2021

Seznam dětí přijatých k základnímu vzdělávání 2020 /2021

29.3. 2020

Elektronický zápis do 1. ročníku ZŠ

V souladu s mimořádným opatřením MŠMT proběhnou zápisy dětí do 1. ročníku ZŠ ve školním roce 2020/2021 od středy 1. 4. 2020 do čtvrtku 9. 4. 2020 v elektronické podobě. Odkaz na přihlášku ZDE Elektronický zápis je povinný také pro děti, kterým škola v minulém školním roce odložila školní docházku, a dále pro děti, jejichž rodiče žádají odklad aktuálně. K žádosti o odklad je třeba...

18.3. 2020

Zveřejnění kandidátní listiny pro volby do školské rady

V souladu se zákonem č. 561/2004 Sb. – Školským zákonem, § 167 a § 168,  a  s Volebním řádem školské rady při Jubilejní základní škole prezidenta Masaryka a Mateřské škole Trojanovice ze dne 25. 2. 2020 zveřejňuji Kandidátní listinu.

17.3. 2020

ÚŘEDNÍ HODINY – ŽÁDOST O OŠETŘOVNÉ

Na základě rozhodnutí vlády ČR o omezení volného pohybu osob může škola vydávat také elektronické formuláře na email rodičů nebo prostřednctvím datové schránky. Požadavek zákonných zástupců lze spolu s uvedením jména, příjmení a rodného čísla dítěte zaslat na adresu reditel@zstrojanovice.cz Osobně si můžete tiskopis vyzvednout v ředitelně školy v pondělí a ve středu  od 8:00 do 11:00 a od 12:30 do 15:00 hodin. Pokud se potřebujete...

17.3. 2020

Zápis do 1. třídy – změna

S ohledem na vývoj epidemiologické situace se ruší  zápis do 1. třídy 4. 4. 2020. O novém termínu a průběhu zápisu dětí k povinné školní docházce vás budeme informovat neprodleně po otevření školy. S dotazy se obracejte na ředitelku školy (tel. 774 960 400).

16.3. 2020

Uzavření mateřské školy od 17. 3. 2020

Na základě rozhodnutí zřizovatele mateřské školy v Trojanovicích se od 17. 3 2020 uzavírají všechny třídy mateřské školy do odvolání. Obědy dětí jsou po dobu uzavření odhlašovány automaticky. Tiskopisy a potvrzení žádostí o ošetřovné si mohou zákonní zástupci vyzvednout v ředitelně školy nebo zašlete požadavek na emailovou adresu reditel@zstrojanovice.cz Uveďte jméno,příjmení, datum narození a rodné číslo dítěte (tyto údaje jsou nutné k vydání potvrzení...

12.3. 2020

Omezení provozu MŠ

Opatření zřizovatele k provozu MŠ v Trojanovicích v souvislosti s vývojem epidemiologické situace – více zde: