ÚVOD   |   AKTUALITY   |   GALERIE   |   TĚLOCVIČNA   |   KONTAKTY

Školní psycholog – nabídka služeb

Vážení rodiče,

od listopadu školního roku 2023/2024 je možné v rámci školy využívat bezplatných poradenských služeb školní psycholožky (Mgr. Eva Oralová), která Vám nabízí možnost konzultací při problémech, které může Vaše dítě zažívat ve školním prostředí, v rodině i mimo ni. Spolupráce se školní psycholožkou je však určena nejen Vašim dětem, ale i Vám.

Individuální psychologické konzultace se, v případě Vašeho zájmu, budou konat v prostorách školy (v knihovně – čítárně, 1. patro vlevo), a to ve dnech:

 • úterý a pátek v době od 8:00 do 12:30.

Mimo tuto dobu je možné sjednat schůzku po dohodě s psycholožkou prostřednictvím:

ŠKOLNÍ PSYCHOLOG – NABÍDKA SLUŽEB

Pro rodiče

 • Poskytování individuálních poradenských konzultací zákonným zástupcům dětí – řešení výchovných problémů dítěte – jak s dítětem pracovat v domácím prostředí (např. dítě zlobí, neposlouchá, nereaguje na výchovné postupy rodičů apod.)
 • Poradenství při práci s dítětem, kde jsou patrné projevy ADD, ADHD či jiné možné diagnózy (např. autismus, poruchy osobnosti…)
 • Poskytování individuálních poradenských konzultací zákonným zástupcům dětí – řešení výukových potíží vyplývající z výchovných problémů – stresované dítě v rodině či ve třídě, obtížné začlenění dítěte do kolektivu apod.

Pro děti

 • Poradenství při emočních obtížích dítěte (úzkostnost, tréma, deprese apod.)
 • Práce se stresovanými dětmi, pomoc při řešení aktuálních osobních, vztahových a podobných problémů, které dítě nebude chtít řešit s učiteli či svými blízkými
 • Poradenství a podpora při projevech šikany na dítěti
 • Utváření a rozvoj komunikačních dovedností dítěte při vztahových či komunikačních problémech s učiteli nebo se školním kolektivem
 • Poskytnutí krizové intervence dítěti, které se ocitnou v psychicky mimořádně náročné a závažné situaci ve škole, či v osobním životě
 • Možnost zapojení se do řešení skupinového problému (neshody mezi dětmi, šikana, apod.)
 • Rozvoj a příprava dítěte na zařazení do výchovně – vzdělávacího procesu – 1. ročníky

V Trojanovicích 7. 11. 2023

Mgr. Jitka Pajlíková, ředitelka školy

Komentáře

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře. Zásady zpracování osobních údajů.