ÚVOD   |   AKTUALITY   |   GALERIE   |   TĚLOCVIČNA   |   KONTAKTY

Volby do školské rady – kandidátní listina za zákonné zástupce

VOLBY DO ŠKOLSKÉ RADY NA OBDOBÍ 2023-2026 se uskuteční ve čtvrtek 2. listopadu 2023 od 7:00 do 18:30.

 (V zádveří hlavního vstupu do budovy základní školy bude umístěna hlasovací schránka)

Kandidátní listina za zákonné zástupce žáků/dětí školy:

  1. Jana Lee, Mgr. (Eliška Lee – V. A, Anežka Lee – I. B)
  2. Jitka Šenkyříková (Adéla Šenkyříková a Radek Šenkyřík – II. A)
  3. Andrea Šrubařová  (Karla Šrubařová, I. A)

 Informace o průběhu a způsobu hlasování:

  • Voličem je zákonný zástupce žáka ZŠ v Trojanovicích, který je ve školním informačním systému školy uveden jako primární zástupce žáka ke dni 30. 9. 2023.
  • Obálka s hlasovacím lístkem (s hologramem) bude předána rodičům prostřednictvím dětí od 24. 10. do 31. 10. 2023. V případě sourozenců na naší škole převezme obálku starší z nich, v případě dvojčat bude předána obálka jednomu z nich. Rodiče budou ředitelkou školy o předání obálek informováni školním informačním systémem. V případě absence dítěte v době předávání si obálku mohou rodiče vyzvednout v ředitelně po telefonické domluvě (tel: 774 960 400) od 24. 10. do 2. 11. 2023.
  • Volič zakroužkuje maximálně 2 kandidáty (v ostatních případech je volební lístek neplatný).
  • Volič vloží hlasovací lístek označený hologramem do volební schránky v zádveří hlavního vstupu školy 11. 2023 od 7:30 do 18:30.

Na průběh voleb dohlíží členové přípravného výboru: Mgr. Michaela Manová (předsedkyně), Mgr. Pavla Cibulcová, Mgr. Sára Knebelová

V Trojanovicích 2. 10. 2023

Mgr. Jitka Pajlíková, ředitelka školy (tel: 774 960 400)

Komentáře

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře. Zásady zpracování osobních údajů.