ÚVOD   |   AKTUALITY   |   GALERIE   |   TĚLOCVIČNA   |   KONTAKTY

Oznámení o konání voleb do školské rady na období 2023-2026

Vážení rodiče,

oznamuji, že na základě § 167 a § 168 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon) a volebního řádu vydaného starostou obce Trojanovice dne 25. 2. 2020 vyhlašuji volby do školské rady na období 2023-2026.

Školská rada je orgán školy umožňující zákonným zástupcům dětí a žáků, pedagogickým pracovníkům, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy. Z řad zákonných zástupců žáků bude volena třetina členů školské rady (tj. 2 členové) na období let 2023–2026.

Kandidáti do školské rady podají přihlášku ke kandidatuře do 27. září 2023 prostřednictvím pošty na adresu školy uvedenou v záhlaví přihlášky, datovou schránkou 559kkun, vložením do poštovní schránky u hlavního vchodu ZŠ nebo osobně ředitelce školy. Přihlášku lze vytisknout na webových stránkách školy v sekci Aktuality nebo si vyzvednout osobně v kanceláři ředitelky školy. 

 Kandidátní listina bude zveřejněna od 2. října 2023 do 2. listopadu 2023 na nástěnce při vstupu do budovy základní školy a na webových stránkách školy www.zstrojanovice.cz v sekci Aktuality.

 Volby kandidátů zákonnými zástupci žáků školy proběhnou ve čtvrtek 2. listopadu 2023 v době od 7:00 do 18:30 hodin   (vhozením vyplněného hlasovacího lístku do volební schránky v mezidveří hlavního vstupu do ZŠ)

Další sdělení:

Volební lístky s hologramem budou předány zákonným zástupcům před konáním voleb prostřednictvím žáků (v případě sourozenců na naší škole převezme volební lístek starší z nich, v případě dvojčat bude předán jeden lístek pro zákonné zástupce). Počet platných volebních lístků bude shodný s evidovaným počtem primárních zástupců žáků ve školním informačním systému ke dni 30. 9. 2023.

Případné dotazy směřujete na ředitelku školy, tel: 774 960 400

V Trojanovicích 30. 8. 2023

Mgr. Jitka Pajlíková, ředitelka školy

Komentáře

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře. Zásady zpracování osobních údajů.