ÚVOD   |   AKTUALITY   |   GALERIE   |   TĚLOCVIČNA   |   KONTAKTY

GDPR

Správce osobních údajů.

Jubilejní základní škola prezidenta Masaryka a Mateřská škola Trojanovice, příspěvková organizace

Sídlo: Trojanovice 362, 7441 01 Frenštát pod Radhoštěm
E-mail: reditel@zstrojanovice.cz
Datová schránka: 559kkun
Tel: 556 835 631
: 75027704

KONTAKTY NA POVĚŘENCE
JUDr. Jan Šťastný, MPA
E-mail: stastny@catania.cz; telefon: + 420 777 418 512

ROZŠÍŘENÉ INFORMACE - VÍCE ZDE >

INFORMACE O PRÁVECH DLE NAŘÍZENÍ

Škola zpracovává a eviduje osobní údaje v souladu s nařízením EU 2016/679 a se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění.

Každý subjekt údajů má právo:
1. na přístup k osobním údajům (čl. 15 Nařízení)
2. na opravu nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů (čl. 16 Nařízení)
3. na výmaz osobních údajů, nejsou-li již osobní údaje potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či jinak zpracovány (čl. 17 Nařízení)
4. na omezení zpracování osobních údajů (čl. 18 Nařízení)
5. na přenositelnost údajů (čl. 20 Nařízení)
6. na vznesení námitky je-li zpracování osobních údajů prováděno ve veřejném zájmu či pro účely oprávněných zájmů správce (čl. 21 Nařízení)
7. podat proti správci stížnost u dozorového orgánu (čl. 77 Nařízení)
8. na odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů (čl. 7 Nařízení)
9. nebýt předmětem automatizovaného rozhodování
Škola zpracovává osobní údaje zejména pro tyto účely:
1. Přijímání do 1. ročníku a dalších ročníků vzdělávání
2. Zajištění předškolního a základního vzdělávání
3. Zajištění vzdělávání pedagogických pracovníků
4. Poskytování poradenských služeb ve školách
5. Zajištění školního stravování
6. Evidence čtenářů školní knihovny
7. Pracovněprávní a mzdová agenda
8. Evidence uchazečů o zaměstnání
9. Evidence úrazů
10. Ochrana majetku a osob
11. Prezentace správce oso
12. Organizace mimoškolních aktivit, exkurzí a sportovních akcí
13. Projekty, žádosti o dotace
14. Vedení účetnictví správce
15. Smlouvy, objednávky služeb

Nařízení ke stažení zde >