ÚVOD   |   AKTUALITY   |   GALERIE   |   TĚLOCVIČNA   |   KONTAKTY

Přerušení provozu školy z důvodu stávky dne 27. 11. 2023

Vážení rodiče,

z důvodů reálné hrozby plánovaných nekompetentních zásahů do školství se většina zaměstnanců naší školy rozhodla podpořit svůj nesouhlas připojením se ke stávce vyhlášené na den 27. 11. 2023.

Škola bude v pondělí 27. 11. 2023 uzavřena ve všech úsecích provozu (mateřská škola, základní škola, školní družina a školní jídelna (obědy budou dětem a žákům odhlášeny automaticky).

Změny, které se ve školství chystají, by mohly zvrátit pozitivní vývoj rozvoje resortu, který, jak věříme, s nejlepším vědomím a svědomím, pečuje o budoucí generace.

Ekonomická situace naší země není dobrá, nicméně šetření na dětech a školství je nedomyšlené a nekoncepční.

Ve stávce škol nejde o platy pedagogických pracovníků. Jde nám především o platy těch, kteří naše školství drží „zezdola“. Jde o nepedagogické pracovníky, jde o asistenty pedagogů, kteří jsou v době inkluze pro děti nepostradatelnou oporou. Ministerstvo financí navrhuje zrušení tisíců míst sekretářek, ekonomů, školníků, uklízeček, kuchařek a dále pokles jejich platů.

Jelikož se o těchto pozicích ve společnosti mluví málo, mnozí ani netuší, kolik poctivé práce tito lidé odvádí a jak nedostatečně jsou platově ohodnoceni. Již nyní mají ředitelé škol problém na tyto pozice sehnat spolehlivé a zodpovědné zaměstnance. Nápad přesunout financování nepedagogických pracovníků na zřizovatele, považujeme za nesmyslný a zbavující ministerstvo odpovědnosti za školství jako celek.

Zničující úmysl drasticky snižovat počty asistentů pedagoga hází klacky pod nohy všem školám, které inkluzi berou jako svůj úkol a naučily se s ní pracovat, jakkoli byla zprvu pro všechny zúčastněné náročná. Zde nejde o to, že se školy rozhodnou nepřijmout děti se specifickými poruchami učení nebo chování. Tyto děti nadále ve škole zůstanou. Je dokonce více než reálné, především podle dat ze školských poradenských zařízení, že tyto děti budou přibývat. Škola, pedagogové budou muset zvládnout individuální přístup k těmto dětem, mnohdy bez podpory asistentů.

Nedostatek finančních prostředků ve školách by rovněž způsobil omezení možnosti dělit třídy na menší skupiny v hodinách cizích jazyků a informatiky.

Snížení finančních prostředků by rovněž školám omezilo možnost pořizovat učebnice a další pomůcky zkvalitňující výuku.

Pokud se naplní avízované škrty počtu nepedagogických pracovníků, bylo by velmi těžké zajistit provoz škol.

Děkujeme za podporu a pochopení.

Dopis školských odborů rodičum

Zaměstnanci Jubilejní ZŠ prezidenta Masaryka a MŠ Trojanovice

Komentáře

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře. Zásady zpracování osobních údajů.