ÚVOD   |   AKTUALITY   |   GALERIE   |   ONLINE OMLUVENKA   |   TĚLOCVIČNA   |   KONTAKTY

Oznámení o konání voleb do školské rady

Na základě § 167 a § 168 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon) a volebního řádu vydaného starostou obce Trojanovice dne 25. 2. 2020 vyhlašuje ředitelka školy volby do školské rady.

Školská rada je orgán školy umožňující zákonným zástupcům dětí a žáků, pedagogickým pracovníkům, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy. Z řad zákonných zástupců žáků bude volena třetina členů školské rady (tj. 2 členové) na období let 2020– 2023.

Kandidáti do školské rady podají přihlášku ke kandidatuře do 18. března 2020 16:00  prostřednictvím pošty na adresu školy uvedenou v záhlaví této přihlášky, datovou schránkou 559kkun, nebo osobně ředitelce školy. Tiskopis přihlášky je možno si vyzvednout také v kanceláři ekonomky nebo ředitelky školy. 

Kandidátní listina bude zveřejněna od 20. března 2020 do 22. dubna 2020 na nástěnce při vstupu do budovy základní školy a na webových stránkách školy.

Volby kandidátů zákonnými zástupci žáků proběhnou v kanceláři ředitelky školy
ve středu 22. dubna 2020 v době od 7:00 – 9:00 a od 13:00 do 18:30 hodin.

Podrobnosti k průběhu voleb:

Jeden zákonný zástupce připadá na jednoho žáka, přičemž každý zákonný zástupce má pouze jeden hlas. Na volebním lístku se zakroužkují dva kandidáti.

Mgr. Jitka Pajlíková v.r.

Komentáře

Přidat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře. Zásady zpracování osobních údajů.