ÚVOD   |   AKTUALITY   |   GALERIE   |   TĚLOCVIČNA   |   KONTAKTY

Oznámení o konání voleb do školské rady

Na základě § 167 a § 168 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon) a volebního řádu vydaného starostou obce Trojanovice dne 25. 2. 2020 vyhlašuje ředitelka školy volby do školské rady.

Školská rada je orgán školy umožňující zákonným zástupcům dětí a žáků, pedagogickým pracovníkům, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy. Z řad zákonných zástupců žáků bude volena třetina členů školské rady (tj. 2 členové) na období let 2020– 2023.

Kandidáti do školské rady podají přihlášku ke kandidatuře do 18. března 2020 16:00  prostřednictvím pošty na adresu školy uvedenou v záhlaví této přihlášky, datovou schránkou 559kkun, nebo osobně ředitelce školy. Tiskopis přihlášky je možno si vyzvednout také v kanceláři ekonomky nebo ředitelky školy. 

Kandidátní listina bude zveřejněna od 20. března 2020 do 22. dubna 2020 na nástěnce při vstupu do budovy základní školy a na webových stránkách školy.

Volby kandidátů zákonnými zástupci žáků proběhnou v kanceláři ředitelky školy
ve středu 22. dubna 2020 v době od 7:00 – 9:00 a od 13:00 do 18:30 hodin.

Podrobnosti k průběhu voleb:

Jeden zákonný zástupce připadá na jednoho žáka, přičemž každý zákonný zástupce má pouze jeden hlas. Na volebním lístku se zakroužkují dva kandidáti.

Mgr. Jitka Pajlíková v.r.

Komentáře

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře. Zásady zpracování osobních údajů.