ÚVOD   |   AKTUALITY   |   GALERIE   |   ONLINE OMLUVENKA   |   TĚLOCVIČNA   |   KONTAKTY

Zápis dětí do MŠ

Vzhledem k mimořádným opatřením pozorně čtěte informace k zápisu dětí do MŠ pro školní rok 2020/2021.

ZÁPIS DO MŠ V TROJANOVICÍCH PRO ŠKOLNÍ ROK 2020/2021 PROBĚHNE V PONDĚLÍ 4. 5. 2020  V REŽIMU MIMOŘÁDNÉHO OPATŘENÍ.

  • Žádost o přijetí je ke stažení ZDE. Tento tiskopis má 2 strany, prosíme o oboustranný tisk.
  • V současné situaci nenavštěvujte osobně praktického lékaře. Zákonný zástupce k žádosti doloží čestné prohlášení, že je dítě řádně očkováno (tiskopis zde), dále prostou kopií očkovacího průkazu a prostou kopií rodného listu dítěte.
  • V případě, že dítě nebylo očkováno podle očkovacího kalendáře, musí zákonný zástupce kontaktovat na dálku praktického lékaře a vyžádat si od něj potvrzení, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci.
  • Kritéria přijetí ke stažení ZDE
  • V nezbytném případě můžete tiskopisy vyzvedávat osobně  po telefonické domluvě s paní vedoucí učitelkou Silvií Balcárkovou, která vám poskytně bližší informace na tel: 776 693 081.

O přijetí dítěte se speciálními vzdělávacími potřebami rozhoduje vedení školy na základě odborného posudku školského poradenského zařízení.

Žádost o přijetí do MŠ 2020/2021 a požadované přílohy mohou zákonní zástupci doručit následujícími způsoby:

  1. do datové schránky pošty školy 559kkun do 4. 5. 2020,
  2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem na adresu vedoucí učitelky MŠ silvie.balcarkova@mstrojanovice.cz do 4. 5. 2020 (nelze jen poslat prostý email),
  3. poštou na adresu Mateřská škola Trojanovice, Trojanovice 345, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm s nejzazším termínem podání 4. 5. 2020, nebo prostým vhozením obálky do poštovní schránky mateřské školy,
  4. osobní podání v kanceláři MŠ Trojanovice 345 dne 4. 5. 2020 v době od 8:00 do 16:00 hodin (spolu s vyplněnou žádostí předloží zákonný zástupce dítěte občanský průkaz a rodný list dítěte). V tomto případě je nezbytné organizovat příjem žádostí tak, aby nedošlo k vyšší koncentraci a pohybu osob v prostorách mateřské školy.