ÚVOD   |   AKTUALITY   |   GALERIE   |   TĚLOCVIČNA   |   KONTAKTY

                           Aktuální informace

Více infromací o MŠ zde:    http://mstrojanovice.estranky.cz/

Střípky z historie mateřské školy

Provoz mateřské školy Trojanovice 345 byl zahájen 25. září 1950 ve dvou  pronajatých místnostech bývalé staré školy, jejímž majitelem byla Záložna – Kampelička v Trojanovicích. Zařízení bylo polodenní, bez stravování.     

Od září 1955  změněno na Stálý útulek v prostorách mateřské školy. 1.listopadu 1965  byl  Stálý útulek změněn na mateřskou školu. 23. ledna 1970 mateřská škola zcela vyhořela a byla přechodně umístěna do budovy základní školy.

Od 25. února 1972 byla mateřská škola provozována v upravených družstevních bytech a 28. dubna 1975 byl zahájen provoz v nynější nově postavené budově.

Mateřská škola a současnost

Předškolní vzdělávání poskytují 4 třídy mateřské školy (MŠ).  Třída Košíčci  s kapacitou 20 dětí je součástí budovy základní školy, č.p. 362.  Nedaleko hlavní budovy základní školy je mateřská škola, č. p. 345, která má 2 třídy pro 50 dětí (Sluníčka, Berušky), čtvrtá třída MŠ s kapacitou 25 dětí sídlí pod Javorníkem, č.p. 343.