ÚVOD   |   AKTUALITY   |   GALERIE   |   TĚLOCVIČNA   |   KONTAKTY

Aktivity MŠ

Tato webová stránka rámcově seznamuje se základními východisky a záměry mateřské školy pro plánování činností a aktivit MŠ.

Pestré a smysluplné aktivity MŠ jsou pečlivě vyhodnocovány a zpracovány ve Školním vzdělávacím programu pro předškolní vzdělávání (ŠVP PV) pod názvem Na valašské dědině. Hlavní koncepční záměry jsou:

  • vytváření podmínek pro zdravé prostředí, pro pohodu tělesnou, duševní a sociální,
  • spolupráce mateřské školy s rodinou založena na vzájemné úctě, otevřenosti a toleranci,
  • mateřská škola jako součást obce,
  • součinnost se ZŠ (plynulý přechod dětí do ZŠ, optimální připravenost dětí na vstup do ZŠ).

Cíle předškolního vzdělávání jsou rozčleněny do deseti tematických okruhů tak, aby směřovaly k naplňování klíčových kompetencí a aby se v ní promítalo všech pět vzdělávacích oblastí - dítě a jeho tělo, dítě a jeho psychika, dítě a ten druhý, dítě a společnost, dítě a svět:

1. Valášci poznávají své kamarády

2. Podzim na poli a v chalupě

3. Podzimní putování valašským královstvím s boručky

4. Vánoce na valašské dědině                                                 

5. Pohádky z valašského království

6. Masopust na Valašsku

7. Jaro na Valašsku

8. S píšťaličkou za písničkou

9. My jsme Valaši, jedna rodina

10. Valášci se loučí