ÚVOD   |   AKTUALITY   |   GALERIE   |   TĚLOCVIČNA   |   KONTAKTY

Informace o zápisu dětí do 1. třídy pro školní rok 2024/2025

Vážení rodiče,

informuji Vás, že zápis dětí do 1. ročníku 2024-2025 bude realizován následovně:

1) Žádost (přihlášku) o zápis vyplní zákonný zástupce v elektronické podobě od úterý 2. 4. 2024 do středy 3. 4. 2024. Součástí tohoto kroku bude rezervace termínu administrativní (prezenční) části zápisu, který se uskuteční ve čtvrtek 4. 4. 2024 (přítomnost dětí není nutná).

2) Zákonný zástupce se dostaví v termínu, který si zarezervoval k administrativní části zápisu.

3) Náhradní termín zápisu je možný zajistit po domluvě s ředitelkou školy (774 960 400).

4) Motivační část zápisu (s dětmi) bude probíhat v sobotu 6. dubna 2024 od 8:00 do 11:30 hodin v budově ZŠ v Trojanovicích pro předem zapsané uchazeče podle bodu 1).

Upřesňující informace týkající se zejména postupu elektronického přihlášení nebo případné změny formy zápisu budou průběžně zveřejňovány na webových stránkách školy https://zstrojanovice.cz/ v sekci Aktuality.

Další důležitá sdělení:

 • K zápisu se dostaví děti narozené od 1.  9. 2017 do 31. 8. 2018.
 • Rodiče dětí, kterým byl pro školní rok 2023/2024 udělen odklad školní docházky, musí požádat o zápis znovu.

Doklady k administrativní části zápisu:

 • rodný list dítěte,
 • občanský průkaz zákonného zástupce (nebo pas u cizích státních příslušníků).

Poznámka: k motivační (nepovinné) části zápisu doporučujeme zajistit přezůvky pro dítě.

Odklad povinné školní docházky

Pokud zákonní zástupci uvažují o odkladu školní docházky pro své dítě, je třeba zažádat o vyšetření pedagogicko-psychologickou poradnu nejlépe v období před zápisem a v rámci prezenční části zápisu 4. 4. 2024 předat škole:

 • doporučení školského poradenského zařízení (pedagogicko-psychologická poradna nebo speciální pedagogické centrum),
 • doporučení od lékaře.

Předčasné zaškolení dítěte – 5 let k 31. 8. 2024

 • Dosáhne-li věku 6 let od 1. 9. 2024 do 31. 12. 2024, zákonný zástupce doloží jedno vyjádření školského poradenského zařízení (PPP nebo SPC).
 • Dosáhne-li věku 6 let od 1. 1. 2025 do 30. 6. 2025, zákonný zástupce doloží dvě vyjádření: poradenského zařízení + odborného (dětského) lékaře dítěte.

Kritéria přijetí

 1. Přijímány budou děti s trvalým bydlištěm ve spádovém obvodu školy – obec Trojanovice.
 2. Děti z jiných obcí mohou být přijaty do naplnění kapacity školy.
 3. V případě převisu poptávky rozhoduje los – týká se pouze bodu b)

Pro školní rok 2024/2025 bude přijat počet dětí na základě prostorových možností a kapacity žáků školy. V případě otevření dvou tříd budou žáci přiděleni do třídních kolektivů na základě rozhodnutí ředitelky školy.

Rozhodnutí o přijetí se oznamuje zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem na webových stránkách školy a vyvěšením seznamu u hlavního vchodu do školy v termínu do 26. 4. 2024. Rozhodnutí o nepřijetí bude zasláno v písemné podobě.

S dotazy se můžete obracet na ředitelku školy (telefon 774 960 400 nebo reditel@zstrojanovice.cz).

V Trojanovicích 20. 2. 2024

Mgr. Jitka Pajlíková, ředitelka školy

 

Komentáře

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře. Zásady zpracování osobních údajů.