ÚVOD   |   AKTUALITY   |   GALERIE   |   TĚLOCVIČNA   |   KONTAKTY

Informace o zápisu dětí do 1. ročníku ZŠ ve školním roce 2023/2024

Vážení rodiče,

informuji Vás, že zápis dětí do 1. ročníku 2023-2024 bude realizován následovně:

1) Žádost (přihlášku) o zápis vyplní zákonný zástupce v elektronické podobě od pondělí 3. 4. 2023 do úterý 4. 4. 2023. Součástí tohoto kroku bude rezervace termínu administrativní (prezenční) části zápisu, který se uskuteční ve středu 12. 4. 2023 (přítomnost dětí není nutná).

2) Zákonný zástupce se dostaví v termínu, který si zarezervoval k administrativní části zápisu.

3) Náhradní termín zápisu je možný zajistit po domluvě s ředitelkou školy (774 960 400).

4) Motivační část zápisu (s dětmi) bude probíhat v sobotu 15. dubna 2023 od 8:00 do 11:30 hodin v budově ZŠ v Trojanovicích pro předem zapsané uchazeče podle bodu 1).

Upřesňující informace týkající se zejména postupu elektronického přihlášení nebo případné změny formy zápisu budou průběžně zveřejňovány na webových stránkách školy https://zstrojanovice.cz/ v sekci Aktuality (Registrace k zápisu dětí do 1. ročníku 2023/2024).

Další důležitá sdělení:

  • K zápisu se dostaví děti narozené od 9. 2016 do 31. 8. 2017.
  • Rodiče dětí, kterým byl pro školní rok 2022/2023 udělen odklad školní docházky, musí požádat o zápis znovu.

Doklady k administrativní části zápisu:

  • rodný list dítěte,
  • občanský průkaz zákonného zástupce (nebo pas u cizích státních příslušníků).

Poznámka: k motivační (nepovinné) části zápisu doporučujeme zajistit přezůvky pro dítě.

Odklad povinné školní docházky

Pokud zákonní zástupci uvažují o odkladu školní docházky pro své dítě, je třeba zažádat o vyšetření pedagogicko-psychologickou poradnu nejlépe v období před zápisem a k žádosti o odklad povinné školní docházky přiložit:

  • doporučení školského poradenského zařízení (pedagogicko-psychologická poradna nebo speciální pedagogické centrum),
  • doporučení od lékaře.

Předčasné zaškolení dítěte – 5 let k 31. 8. 2023

  • Dosáhne-li věku 6 let od 1. 9. do 31.12. 2023, zákonný zástupce doloží jedno vyjádření školského poradenského zařízení (PPP nebo SPC).
  • Dosáhne-li věku 6 let od 1. 1. do 30. 6. 2024, zákonný zástupce doloží dvě vyjádření: poradenského zařízení + odborného (dětského) lékaře dítěte.


Kritéria přijetí

a) Přijímány budou děti s trvalým bydlištěm ve spádovém obvodu školy – obec Trojanovice.

b) Děti z jiných obcí mohou být přijaty do naplnění kapacity škol.

c) V případě převisu poptávky rozhoduje los – týká se pouze bodu b)

Pro školní rok 2023/2024 bude přijat počet dětí na základě prostorových možností a kapacity žáků školy. V případě otevření dvou tříd budou žáci přiděleni do třídních kolektivů na základě rozhodnutí ředitelky školy (dvojčata se zařazují společně).

Rozhodnutí o přijetí se oznamuje zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem na webových stránkách školy a vyvěšením seznamu u hlavního vchodu do školy v termínu do 28. 4. 2023. Rozhodnutí o nepřijetí bude zasláno v písemné podobě.

Další sdělení:

Zvláštní zápis pro cizince do 1. tříd pro školní rok 2023/2024 proběhne v pondělí 5. června 2023 od 10:00 do 16:00 prezenční formou v ředitelně školy.

S dotazy se můžete obracet na ředitelku školy (774 960 400, 556 835 631 nebo reditel@zstrojanovice.cz).

V Trojanovicích 27. 2. 2023

Mgr. Jitka Pajlíková, ředitelka školy

Komentáře

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře. Zásady zpracování osobních údajů.