ÚVOD   |   AKTUALITY   |   GALERIE   |   TĚLOCVIČNA   |   KONTAKTY

Informace o zápisu dětí do 1. ročníku ZŠ pro školní rok 2022/2023

Vážení rodiče,

informuji Vás, že zápis dětí do 1. ročníku 2022/2023 realizován následovně:

1) Žádost (přihlášku) o zápis vyplní zákonný zástupce v elektronické podobě od pátku 1. 4.  do pondělí 4. 4. 2022. Součástí tohoto kroku bude rezervace termínu administrativní části zápisu, který se uskuteční ve dnech úterý 5. – středa 6. 4. 2022 (přítomnost dětí není nutná).

2) Zákonný zástupce se dostaví k administrativní části zápisu v termínu, který si zarezervoval.

3) Náhradní termín zápisu je možný zajistit po domluvě s ředitelkou školy (774 960 400).

4) Motivační část zápisu (s dětmi) bude probíhat v sobotu 9. dubna 2022 od 8:00 do 11:30 hodin v budově ZŠ v Trojanovicích pro předem zapsané uchazeče podle bodu 1).

Upřesňující informace týkající se zejména postupu elektronického přihlášení nebo případné změny formy zápisu budou průběžně zveřejňovány na webových stránkách školy https://zstrojanovice.cz/ v sekci Aktuality.

Další důležitá sdělení:

  • K zápisu se dostaví děti narozené od  1. 9. 2015 do 31. 8. 2016.
  • Rodiče dětí, kterým byl pro školní rok 2021/2022 udělen odklad školní docházky, musí požádat o zápis znovu.

Doklady k administrativní části zápisu:

  • rodný list dítěte,
  • občanský průkaz zákonného zástupce (nebo pas u cizích státních příslušníků).

Poznámka: k motivační části zápisu doporučujeme zajistit přezůvky pro dítě.

Odklad povinné školní docházky

Pokud zákonní zástupci uvažují o odkladu školní docházky pro své dítě, je třeba zažádat o vyšetření pedagogicko-psychologickou poradnu v období před zápisem a k žádosti o odklad povinné školní docházky přiložit:

  • doporučení školského poradenského zařízení (pedagogicko-psychologická poradna nebo speciální pedagogické centrum),
  • doporučení od lékaře.

Předčasné zaškolení dítěte – 5 let k 31. 8. 2022

  • Dosáhne-li věku 6 let od 1. 9. do 31.12. 2022, zákonný zástupce doloží jedno vyjádření školského poradenského zařízení (PPP nebo SPC).
  • Dosáhne-li věku 6 let od 1. 1. do 30. 6. 2023, zákonný zástupce doloží dvě vyjádření: poradenského zařízení + odborného (dětského) lékaře dítěte.

 Kritéria přijetí

Přijímány budou děti s trvalým bydlištěm ve spádovém obvodu školy – obec Trojanovice.

Pro školní rok 2022/2023 bude přijat počet dětí na základě prostorových možností a kapacity žáků školy. V případě otevření dvou tříd budou žáci přiděleni do třídních kolektivů na základě losování (dvojčata se zařazují společně).

Rozhodnutí o přijetí se oznamuje zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem na webových stránkách školy a vyvěšením seznamu u hlavního vchodu do školy v termínu do 29. 4. 2022. Rozhodnutí o nepřijetí bude zasláno v písemné podobě.

S dotazy se můžete obracet na ředitelku školy (774 960 400, 556 835 631 nebo reditel@zstrojanovice.cz).

V Trojanovicích 28. 2. 2022

Mgr. Jitka Pajlíková, ředitelka školy

Komentáře

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře. Zásady zpracování osobních údajů.