ÚVOD   |   AKTUALITY   |   GALERIE   |   TĚLOCVIČNA   |   KONTAKTY

Zápis do I. třídy

Informace k zápisu do 1. ročníku ZŠ 2022/2023

Přihlášku k zápisu včetně registrace termínu na administrativní část zápisu zákonný zástupce vyplní elektronicky vyplní od 1. 4. do 4. 4. 2022 (https://zstrojanovice.cz/ v sekci Aktuality). Zákonný zástupce se dostaví v termínu, který si zarezervoval k administrativní části zápisu.

Administrativní část zápisu se koná v úterý 5. a ve středu 6. dubna 2022 (není nutná přítomnost dítěte).

Motivační část zápisu se koná v sobotu 9.4. 2022 od 8:00 do 11:30 hodin. Dítěti přinést přezůvky pro lepší pohodu.

Zákonný zástupce podáním žádosti potrvrzuje, že se  seznámil s těmito dokumenty:
Odklad povinné školní docházky,
Desatero pro rodiče vydaným MŠMT,
-  s informacemi, jak může zákonný zástupce do doby zahájení povinné školní docházky pomoci dítěti v jeho dalším rozvoji (Kritéria připravenosti).

Podrobnější informace v aktualitách na hlavní webové stránce školy.

S případnými dotazy se obracejte na ředitelku školy: 774 960 400 nebo reditel@zstrojanovice.cz