ÚVOD   |   AKTUALITY   |   GALERIE   |   TĚLOCVIČNA   |   KONTAKTY

Zápis do I. třídy

Informace k zápisu do 1. ročníku ZŠ 2021/2022 se aktualizují.

V souladu s mimořádným opatřením MŠMT proběhnou zápisy dětí do 1. ročníku ZŠ ve školním roce 2020/2021 od středy 1. 4. 2020 do čtvrtku 9. 4. 2020 v elektronické podobě. Odkaz na přihlášku ZDE

Elektronický zápis je povinný také pro děti, kterým škola v minulém školním roce odložila školní docházku, a dále pro děti, jejichž rodiče žádají odklad aktuálně. K žádosti o odklad je třeba doložit doporučení školského poradenského zařízení a doporučení od lékaře.

Zákonný zástupce podáním žádosti potrvrzuje, že se  seznámil s těmito dokumenty:
Odklad povinné školní docházky,
Desatero pro rodiče vydaným MŠMT,
-  s informacemi, jak může zákonný zástupce do doby zahájení povinné školní docházky pomoci dítěti v jeho dalším rozvoji (Kritéria připravenosti).