ÚVOD   |   AKTUALITY   |   GALERIE   |   TĚLOCVIČNA   |   KONTAKTY

Školská rada

Na této stránce najdete informace o školské radě.

Školská rada je orgán školy, který umožňuje zákonným zástupcům nezletilých žáků, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy. Ve své činnosti se školská rada řídí § 167 a § 168 školského zákona (zákona č.561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání).

Členové školské rady

Zástupci obceMgr. Martin Trubač, Zdeňka Vodrážková
Zástupci rodičůJitka Šenkyříková, Pavlína Bainarová H.
Zástupci učitelůMgr. Lenka Mužíková, Mgr. Hana Pražáková