ÚVOD   |   AKTUALITY   |   GALERIE   |   TĚLOCVIČNA   |   KONTAKTY

Školská rada

Na této stránce najdete informace o školské radě.

Volby do šestičlenné školské rady na období 2023-2026 se uskutečnily 2. listopadu 2023.

Ustavující schůze se konala 29. 11. 2023. Předsedou školské rady je Mgr. Martin Trubač.

Školská rada je orgán školy, který umožňuje zákonným zástupcům nezletilých žáků, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy. Ve své činnosti se školská rada řídí § 167 a § 168 školského zákona (zákona č.561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání).

Členové školské rady

Zástupci obceMgr. Martin Trubač, Ing. Ivana Petruchová
Zástupci rodičůJitka Šenkyříková, Andrea Šrubařová
Zástupci učitelůMgr. Michaela Manová, Mgr. Hana Trubačová