ÚVOD   |   AKTUALITY   |   GALERIE   |   ONLINE OMLUVENKA   |   TĚLOCVIČNA   |   KONTAKTY

Základní údaje

Informace a dokumenty pro školní rok 2021/2022 budou aktualizovány do 16.6.2021

Informace o zápisu do školní družiny na rok 2020/2021 nalezne ZDE

Provoz školní družiny

Odpolední družina je v provozu od 11:40 do 16:00 hodin.

Školní družina má 3 oddělení pro 75 žáků.

Výše měsíčního příspěvku

  • Příspěvek pro školní družinu od 1. 9. 2020 činí 80,- Kč za měsíc.
  • Škola vybírá příspěvek od měsíce září do června.
  • Platba probíhá vždy ve dvou splátkách: září - leden a únor – červen.
  • První splátka proběhne nejpozději do 30. září 2020, druhá splátka nejpozději
    do 28. února 2021.
  • Platbu lze provést v hotovosti (vychovatelkám ŠD nebo bezhotovostně na účet školy, (škola Vám na vyžádání přidělí variabilní symbol).
  • Plátce je povinen příspěvek za příslušný měsíc zaplatit v plné výši bez ohledu na to, navštěvovalo-li dítě školní družinu celý měsíc.