ÚVOD   |   AKTUALITY   |   GALERIE   |   TĚLOCVIČNA   |   KONTAKTY

Základní údaje

Informace a dokumenty pro školní družinu.

Informace o zápisu/přihlášení do školní družiny na školní rok 2023/2024 

Vážení rodiče,

pokud máte zájem o přihlášeni dítěte do školní dužiny ve školním roce 2023 - 2024, vyplňte a podejte přihlášku nejpozději do pátku 16. 6. 2023.  Je dostačujcící vyplnit první část přihlášky - jméno, příjmení, bydliště, datum narození, třída, kontakty a zdravotní problémy a podpis. (záznamy o docházce vyplníte v průběhu měsíce září). 

Tiskopis přihlášky si můžete vyzvednout přímo ve škole v mezidveří v pořadači nebo stáhnout a vytisknout (nejlépe oboustranně) na tomto odkaze.

ZDE_PDF přihláška do ŠD 2023_2024

  • Vyplněnou a podepsanou přihlášku vložte/zašlete do poštovní schránky u vchodu budovy ZŠ do 16. 6. 2023.
  • Vyrozumění o přijetí/nepřijetí žáka do ŠD na školní rok 2023/2024 bude zaslán elektronicky ZZ do 30.6. 2023.
  • Kritériem přijetí je datum narození dítěte s předností přijetí mladšího dítěte a kapacita zařízení (90 žáků)

V případě případných dotazů kontaktujte vedoucí školní družiny Bc. Kateřinu Hrnčířovou od 10:00 do 16:00 hodin tel: 730 600 210 nebo 604 808 028.

Provoz školní družiny

Odpolední družina je v provozu od 11:40 do 16:00 hodin.

Školní družina má 3 oddělení pro 90 žáků.

Výše měsíčního příspěvku

  • Příspěvek pro školní družinu od 1. 9. 2023 činí 100 Kč za měsíc.
  • Škola vybírá příspěvek od měsíce září do června.
  • Platba probíhá vždy ve dvou splátkách: září - leden a únor – červen převodem na účet školy 86-6356770257/0100. Platbu v hotovosti lze provést pouze ve výjimečných případech v pokladně školy v kanceláři paní účetní.
  • První splátka proběhne nejpozději do 29. září 2023, druhá splátka nejpozději
    do 29. února 2024.