ÚVOD   |   AKTUALITY   |   GALERIE   |   ONLINE OMLUVENKA   |   TĚLOCVIČNA   |   KONTAKTY

Základní údaje

Na této stránce najdete informace o školní družině.

Provoz školní družiny

Odpolední družina je v provozu od 11:40 do 16:00 hodin.

Školní družina má 3 oddělení pro 75 žáků.

Výše měsíčního příspěvku

  • Příspěvek pro školní družinu od 1. 9. 2019 činí 80,- Kč za měsíc.
  • Škola vybírá příspěvek od měsíce září do června.
  • Platba probíhá vždy ve dvou splátkách: září - leden a únor – červen.
  • První splátka proběhne nejpozději do 30. září 2019, druhá splátka nejpozději
    do 28. února 2020.
  • Platba lze provést v hotovosti (vychovatelkám ŠD nebo bezhotovostně na účet školy (škola Vám přidělí VS)).
  • Plátce je povinen příspěvek za příslušný měsíc zaplatit v plné výši bez ohledu na to, navštěvovalo-li dítě školní družinu celý měsíc.