ÚVOD   |   AKTUALITY   |   GALERIE   |   TĚLOCVIČNA   |   KONTAKTY

Základní údaje

Informace a dokumenty pro školní družinu.

Informace o zápisu do školní družiny na rok 2022/2023 https://zstrojanovice.cz/zapis-do-skolni-druziny-pro-skolni-rok-2022-2023/

Provoz školní družiny

Odpolední družina je v provozu od 11:40 do 16:00 hodin.

Školní družina má 3 oddělení pro 90 žáků.

Výše měsíčního příspěvku

  • Příspěvek pro školní družinu od 1. 9. 2022 činí 100 Kč za měsíc.
  • Škola vybírá příspěvek od měsíce září do června.
  • Platba probíhá vždy ve dvou splátkách: září - leden a únor – červen.
  • První splátka proběhne nejpozději do 30. září 2022, druhá splátka nejpozději
    do 28. února 2023.
  • Platbu lze provést v hotovosti (vychovatelkám ŠD nebo bezhotovostně na účet školy, (škola Vám na vyžádání přidělí variabilní symbol).
  • Plátce je povinen příspěvek za příslušný měsíc zaplatit v plné výši bez ohledu na to, navštěvovalo-li dítě školní družinu celý měsíc.