ÚVOD   |   AKTUALITY   |   GALERIE   |   TĚLOCVIČNA   |   KONTAKTY

Základní údaje

Informace a dokumenty pro školní družinu.

Informace o zápisu/přihlášení do školní družiny na školní rok 2024/2025

Vážení rodiče,

pokud máte zájem o přihlášeni dítěte do školní dužiny ve školním roce 2024 - 2025, vyplňte a podejte přihlášku nejpozději do úterý 18. 6. 2024.  Je dostačující vyplnit první část přihlášky - jméno, příjmení, bydliště, datum narození, třída, kontakty a zdravotní problémy a podpis. (záznamy o docházce vyplníte v průběhu měsíce září 2024). 

Tiskopis přihlášky si můžete vyzvednout přímo ve škole v mezidveří v pořadači nebo stáhnout a vytisknout (nejlépe oboustranně) na tomto odkaze.

PDF přihláška do ŠD 2024/2025

  • Vyplněnou a podepsanou přihlášku vložte/zašlete do poštovní schránky u vchodu budovy ZŠ do 18. 6. 2024.
  • Vyrozumění o přijetí/nepřijetí žáka do ŠD na školní rok 2024/2025 bude zaslán elektronicky ZZ do 28.6. 2024.
  • Kritériem přijetí je datum narození dítěte s předností přijetí mladšího dítěte a kapacita zařízení (90 žáků)

V případě případných dotazů kontaktujte vedoucí školní družiny Bc. Kateřinu Hrnčířovou od 13:00 do 16:00 hodin tel: 730 600 210 nebo 604 808 028.

Provoz školní družiny

Odpolední družina je v provozu od 11:40 do 16:00 hodin.

Školní družina má 3 oddělení pro 90 žáků.

Výše měsíčního příspěvku

  • Příspěvek pro školní družinu od 1. 9. 2024 činí 100 Kč za měsíc.
  • Škola vybírá příspěvek od měsíce září do června.
  • Platba probíhá zpravidla ve dvou splátkách, a to na období: září - leden a únor – červen převodem na účet školy 86-6356770257/0100. Do poznámky k platbě uvést: ŠD a jméno a příjmení dítěte (příklad: ŠD Jan Novák).
  • Platbu v hotovosti lze provést pouze ve výjimečných případech v pokladně školy v kanceláři paní účetní.
  • První splátka proběhne nejpozději do 30. září 2024, druhá splátka nejpozději
    do 28. února 2025.