ÚVOD   |   AKTUALITY   |   GALERIE   |   TĚLOCVIČNA   |   KONTAKTY

Informace pro rodiče k provozu MŠ, ZŠ, ŠJ od 1. 3. do 28. 3. 2021

Vážení rodiče,

do 28. března se prodlužuje dosavadní stav a pokračuje se v dosavadním režimu.
Krizové opatření vlády č. 200 zakazuje od 1. 3 . 2021 do 28. 3. 2021 osobní přítomnost dětí MŠ a žáků ZŠ ve škole.

Základní škola

  • Žáci 1. – 5. ročníků se vzdělávají distančním způsobem.

Mateřská škola

  • Vzdělávání distančním způsobem poskytuje škola dětem, pro které je předškolní vzdělávání povinné.
  • Zejména bude využita asynchronní forma výuky prostřednictvím e-mailu rodičům (důraz kladen na spolupráci zákonných zástupců s paní učitelkami MŠ).
  • Metodiku MŠMT upřesní v průběhu prvního březnového týdne.

Školní jídelna

  • Všem dětem MŠ a žákům ZŠ v Trojanovicích budou obědy od 1.3. do 21. 3. 2021 automaticky odhlášeny.
  • V případě odběru stravy do jídlonosiče formou „výdejního okénka“ rodiče musí požadavek nahlásit vedoucí školní jídelny telefonicky do 13:30 h na den/dny následující. Pouze v pondělí lze odhlašovat ráno do 7:00 h, telefon ŠJ: 732 321 366.
  • Výdej stravy do jídlonosičů je zajištěn v době od 11:15 do 12:00 v budově MŠ Lomná 345 (školní kuchyně), a to pro strávníky MŠ i ZŠ (děti a žáci).
  • V době jarních prázdnin (8. – 12. 3. 2021) nemají žáci 1. – 5. tříd nárok na odběr stravy.

Informace o ošetřovném pro děti od 2 do 10 let níže:

https://www.cssz.cz/web/cz/aktualni-informace-k-osetrovnemu

 Děkuji za spolupráci, o dalších změnách Vás budu společně s týmem pracovníků školy průběžně informovat.

Mgr. Jitka Pajlíková, ředitelka školy (774 960 400)

Komentáře

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře. Zásady zpracování osobních údajů.