Tvořivá dílna

TVOŘIVÁ DÍLNA - PONDĚLÍ

* TVOŘIVÁ DÍLNA 1. skupina (děti z 1. třída) od 13:00 – 14:00, vede paní Andrea Šrubařová

* TVOŘIVÁ DÍLNA 2. skupina (děti 2. – 4. třída) od 14:00 – 15:00, vede paní Hana Mrázová

Kapacita dětí v kroužku je naplněna.

* Žáci se přihlašují a v případě finančního příspěvku na materiál do kroužku je úhrada ve dvou splátkách

  (za období říjen – leden do 25. 10. 2018, za období únor – květen do 25. 2. 2019).

* Příspěvek v hotovosti předat vedoucí kroužku.

* Přihlášený žák je povinen kroužek navštěvovat a omlouvat absenci.

* Ukončit docházku do kroužku je možné formou písemné žádosti, příspěvek se nevrací.

Ke stažení

Informace pro rodiče

Informace na jednom místě.

Více...

Omluvenka online

Do konce školního roku zbývá:

Design: Joomla Templates, vytvořil David Šrubař, 2012