Školní jídelna

kucharky

Na fotografii zleva:
1. Eva Volná
2. Jana Knebelová
3. Marie Genzerová
4. Jana Vachalová - vedoucí ŠJ
5. Miluše Uhlářová

  

  

  

  

  

 

Pokyny pro strávníky školní jídelny ZŠ v Trojanovicích

 

Mikuláš v jídelně

Prosíme nezapomínejte si obědy dle pokynů řádně odhlašovat!!

Cena obědů: (finanční normativ)

1.- 4. třída platí 21,- Kč

4. třída 11let platí 23,- Kč (zde jsou zařazeny děti, které v daném škol. roce dosáhnou 11- ti let)

5. třída platí 23,- Kč

 • Platba z účtů:
  Stravné se platí inkasem z Vašeho bankovního účtu , u kterého si zadáte souhlas k povolení inkasa a nahlásíte číslo našeho sběrného účtu u české spořitelny 0100032931/0800 bez variab. symb. (na tento účet nelze zasílat platby příkazem). Inkaso probíhá 7-mého v daném měsíci.
 • Hotovostní platby:
  Platba v hotovosti bude přijímána jen ve výjimečných případech od 7-mého do 12-tého dne v měsíci u ved. ŠJ nebo přímo u paní účetní v ZŠ na základě vystavení dokladu o zaplacení.
 • Neuhrazení stravného:
  Nedojde-li k provedení inkasa z Vašeho bankovního účtu, bude strávníkovi automaticky odhlášena následující strava až do uhrazení požadované částky. Tuto částku uhradíte v hotovosti u ved. ŠJ nebo paní účetní v ZŠ na základě vystavení dokladu o zaplacení, nebo lze zaslat na účet 86-6356770257/0100
 • Pokud nebude mít strávník včas zaplaceno, není jídelna povinna stravování poskytovat.
 • Při opakovaném neuhrazení stravného bude strávník vyloučen ze stravování.
 • Vrácení přeplatků: Případné přeplatky Vám budou vráceny zpět na účet.
 • Omlouvání obědů: Obědy se omlouvají den předem do 14.00 (pak se připravuje výdejka na další den a na pozdější omluvy nebude brán zřetel) . Pouze po víkendu nebo svátcích lze obědy odhlásit do 7 hod ráno.
 • Strava pro děti ZŠ se omlouvá telefonicky na mobilním čísle určeném přímo k omlouvání stravy 732 321 366 (nestačí nahlásit pouze učitelce ve škole).
 • Povinnosti rodičů je pamatovat si na jakou dobu dítě omluvili a v případě pokračování nepřítomnosti opět stravu odhlásit.
 • Nárok na odebrání neodhlášené stravy za úplatu ve výši finančního normativu (cena za potraviny) má strávník pouze v prvý den neplánované nepřítomnosti, kdy si nestihl stravu odhlásit ve stanoveném čase.
 • Doba výdeje do jídlonosičů:
  - od 12 do 12.30 hod. ve výdejně stravy ZŠ
  - propadlé obědy jsou rozděleny ostatním dětem na přídavky

Alergeny ve školní jídelně

Ke stažení

Informace pro rodiče

Informace na jednom místě.

Více...

Omluvenka online

Do konce školního roku zbývá:

Design: Joomla Templates, vytvořil David Šrubař, 2012