Úplata

Příspěvek pro školní družinu od školního roku 2019/2020 činí 80,- Kč.

- škola vybírá příspěvek od měsíce září do června

- platba proběhne vždy ve dvou splátkách: září - leden a únor - červen

- první splátka proběhne nejpozději do 30 září, druhá splátka nejpozději do 28. února 

- platba proběhne hotovostně vychovatelce ŠD p. Kateřině Hrnčířové, p. Janě Tatalákové nebo p. Miroslavě  Svobodové nebo bezhotovostně na účet školy (škola Vám přidělí VS)

- plátce je povinen příspěvek za příslušný měsíc zaplatit v plné výši bez ohledu na to, navštěvovalo – li dítě školní družinu celý měsíc

Ke stažení

Informace pro rodiče

Informace na jednom místě.

Více...

Omluvenka online

Do konce školního roku zbývá:

Design: Joomla Templates, vytvořil David Šrubař, 2012