Aktuální informace

Ředitelské volno 27. a 28. 6. 2019

Podle § 24, odst. 2 zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění,  vyhlašuji z organizačních a technických důvodů pro základní školu ředitelské volno ve čtvrtek 27. 6. a v pátek 28. 6. 2019. V těchto dnech nemají žáci nárok na odběr obědů, je nutné si je odhlásit. Vysvědčení bude žákům předáno ve středu 26. 6. 2019 nebo si jej zákonní zástupci mohou vyzvednout v kanceláři ředitelky ve dnech 27. 6. – 4. 7. 2019 vždy od 8:00 – 14:00 h (s dotazy se obracejte na tel. 774 960 400). Provoz školní družiny dne 26. 6. 2019 beze změn (do 16:00 h).

Mgr.J Pajlíková, ředitelka školy

 

 

 


 

Připravované akce

UPOZORNĚNÍ – ODHLÁŠKY ZE STRAVOVÁNÍ
V případě absence dítěte (žáka) se odhlašuje strava na mobilním čísle ŠKOLNÍ JÍDELNY 732 321 366 příp. na č. 556 835 722, nebo přímo v kuchyni v budově MŠ Trojanovice Lomná (nestačí jen nahlásit paní učitelce). Oběd lze odebrat pouze první den nemoci.
Pokud strávník (zákonný zástupce) odběr stravy včas neodhlásí a školní jídelna pro strávníka jídlo připravuje, uhradí strávník nebo jeho zákonný zástupce poplatek v celkové výši, tj. včetně režijních nákladů, hrazených zřizovatelem tj. +27,- Kč a to i v případě, že si strávník oběd nevyzvedne.

 

Vážení rodiče, prosíme pro kontakt s pedagogy používejte výhradně nové e-mailové adresy uvedené na našich webových stránkách ve složce KONTAKTY. Děkujeme za spolupráci.  

 

 

Vážení rodiče, respektujte prosím dopravní značení před školou a neparkujte v zákazu stání. Tato místa tzv. „kiss and go“ slouží pouze k vystoupení nebo nastoupení Vašich dětí do aut. Pokud dítě odvádíte do školy nebo ho vyzvedáváte, zaparkujte prosím auto na parkovišti, nikoli na místech „kiss and go“. Jde především o bezpečnost vašich dětí. Děkujeme

   

I v letošním školním roce se škola zapojí do sběru pomerančové kůry, kaštanů, elektroodpadu a víček z PET lahví.

Škola je zapojena do projektu „Ovoce do škol“ a v letošním školní roce budou žáci dostávat ovocné balíčky dvakrát v měsíci.

 

Ke stažení

Informace pro rodiče

Informace na jednom místě.

Více...

Omluvenka online

Do konce školního roku zbývá:

Design: Joomla Templates, vytvořil David Šrubař, 2012