Aktuální informace

 

ZÁPIS DĚTÍ DO MŠ TROJANOVICE SE KONÁ 2. 5. 2019 V MŠ NA LOMNÉ 345 OD 8:00 – 16: 00 HODIN více informací zde....

FLORBAL pro 3. – 5. třídu

CVČ ASTRA při naší škole nabízí KROUŽEK FLORBALU od 6. 3. 2019 ve středu od 14:30 -15:30 (počet žáků je z důvodu bezpečnosti omezen na 15 účastníků, rozhoduje včasnost online přihlášení)

ONLINE PŘIHLÁŠENÍ DO KROUŽKU ZDE: http://www.astrafren.cz/krouzky-a-kurzy-2018-2019-online-prihlasky/501-florbal-zs-trojanovice

Připravované akce

UPOZORNĚNÍ – ODHLÁŠKY ZE STRAVOVÁNÍ
V případě absence dítěte (žáka) se odhlašuje strava na mobilním čísle ŠKOLNÍ JÍDELNY 732 321 366 příp. na č. 556 835 722, nebo přímo v kuchyni v budově MŠ Trojanovice Lomná (nestačí jen nahlásit paní učitelce). Oběd lze odebrat pouze první den nemoci.
Pokud strávník (zákonný zástupce) odběr stravy včas neodhlásí a školní jídelna pro strávníka jídlo připravuje, uhradí strávník nebo jeho zákonný zástupce poplatek v celkové výši, tj. včetně režijních nákladů, hrazených zřizovatelem tj. +27,- Kč a to i v případě, že si strávník oběd nevyzvedne.

 

Vážení rodiče, prosíme pro kontakt s pedagogy používejte výhradně nové e-mailové adresy uvedené na našich webových stránkách ve složce KONTAKTY. Děkujeme za spolupráci.  

 

 

Vážení rodiče, respektujte prosím dopravní značení před školou a neparkujte v zákazu stání. Tato místa tzv. „kiss and go“ slouží pouze k vystoupení nebo nastoupení Vašich dětí do aut. Pokud dítě odvádíte do školy nebo ho vyzvedáváte, zaparkujte prosím auto na parkovišti, nikoli na místech „kiss and go“. Jde především o bezpečnost vašich dětí. Děkujeme

   

I v letošním školním roce se škola zapojí do sběru pomerančové kůry, kaštanů, elektroodpadu a víček z PET lahví.

Škola je zapojena do projektu „Ovoce do škol“ a v letošním školní roce budou žáci dostávat ovocné balíčky dvakrát v měsíci.

 

Ke stažení

Informace pro rodiče

Informace na jednom místě.

Více...

Omluvenka online

Do konce školního roku zbývá:

Design: Joomla Templates, vytvořil David Šrubař, 2012